1. KOED i EBIB:

  • Wydrukuje i roześle do ośrodków realizujących wydarzenia materiały promocyjne dla uczestników.
  • Zorganizuje 4 prawnicze warsztaty dla naukowców ze znajomości licencji Creative Commons.
  • Zamówi 10 artykułów o modelach open access dla czasopism uczelnianych i instytutowych w kraju.
  • Przygotuje 2 webinaria na temat otwartych zasobów edukacyjnych dla szkolnictwa wyższego.
  • Opracuje animowany film promujący Tydzień, który będzie udostępniony na portalach społecznościowych i fachowych.
  • Wyprodukuje 10 klipów- wywiadów filmowych z naukowcami, którzy upowszechniają swoje prace w modelach open access.

2. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu wspólnie z Elsevierem organizuje tego roku w dniach 13-14.11. w Poznaniu  Trzecie Seminarium z cyklu Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy pt. „Wyzwania dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki.”

3. Podczas zajęć laboratoryjnych przeprowadzanych w Tygodniu Otwartej Nauki, studenci I roku Akademii Pomorskiej  – kierunki Zarządzanie i Matematyka zapoznają się z elementami prawa autorskiego, licencjami Creative Commons. Poznają miejsca w sieci www oferujące otwarte zasoby oraz narzędzia wspomagające ich wyszukiwanie. Nauczą się, w jaki sposób wykorzystywać otwarte zasoby i prawidłowo je oznaczać.  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą studentom na aktywne włączenie się w dyskusję dotyczącą szeroko pojętej otwartości w nauce. Organizator: Ewa Białek, Akademia Pomorska. Strona www: http://e-bialek.pl/apsl/tydzien-otwartej-nauki-2018/.

4. 22.10. – Biblioteka Politechniki Łódzkiej organizuje warsztaty prawne, poprowadzi Natalia Mileszyk – prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych z Centrum Cyfrowego. Celem warsztatów jest: przekazanie uczestnikom wiedzy na temat praw autorskich i wolnych licencji w nauce, w szczególności w kontekście publikacji naukowych i danych badawczych; promowanie wśród uczestników idei Open Access, zachęcenie do otwartości w ich działalności; promowanie wśród uczestników zasobów wiedzy na temat otwartości w nauce, tak aby po szkoleniu samodzielnie mogli doskonalić swoją wiedzę. 

5. Biblioteka Uniwersytety Łódzkiego zorganizuje kilka imprez: 22.10.2018 – Warsztaty – Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? [Kamil Śliwowski]; 23.10.2018 – „9. Seminarium Open Access” – Projekt Dziedzictwo Chopinowskie – otwarty dostęp do kultury i nauki [dr Marcin Konik];  – „Zapisy Terroru” opowieścią o polskim doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami. [Karol Kalinowski];  Rola Federacji Bibliotek Cyfrowych w otwartym dostępie do zasobów nauki i kultury [Tomasz Parkoła]. Biblioteka także przygotowała film promocyjny na OAW2018.

6. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej zorganizuje akcję plakatową na swojej uczelni.

7. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizuje szkolenie dla  pracowników i doktorantów: „Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce”, które poprowadzi prawnik – Natalia Mileszyk. Szkoleniu towarzyszyć będzie spotkanie informacyjne poświęcone numerowi ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Dla uczestników spotkania zostaną przygotowane materiały informacyjne nt. otwartego dostępu.

8. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizuje dwa wykłady. a) Poniedziałek 22.10; godzina 13.00 Dr Dominik Mirosław Piotrowski, Biblioteka Uniwersytecka, Tytuł: „Otwartoźródłowe systemy zarządzania treścią w służbie otwartej nauki”. b) Środa 24.10;  godzina 11.30 Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK,  Tytuł: „Wszystko otwarte czyli o indeksowaniu, wyszukiwaniu i dostępie do publikacji w Dirtectory of Open Access Journals (DOAJ) i Directory of Open Access Books (DOAB).” Biblioteka przeprowadzi także akcję plakatową na wydziałach swojej uczelni, opublikuje w listopadzie artykuł w uczelnianym czasopiśmie „Głos Uczelni” na temat otwartości na UMK oraz przeprowadzi wywiady z naukowcami na temat ich podejścia do otwartego publikowania w Internecie.

9. Warszawska Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny i Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu na seminarium i
warsztaty TuEuropeana 25-26 X 2018 r.  (czwartek, piatek). Pierwszy dzień poświęcony jest wystąpieniom z naszego regionu, a po lunchu część poświęcona prawu autorskiemu i Europeanie. Drugi dzień do warsztaty Impact Playbook – Myślenie Efektami.

10. Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonian Library of the Jagiellonian University) organizuje wykłady oraz wyświetlanie krótkich filmów, które mają na celu przybliżenie idei otwartego dostępu, prawnych aspektów funkcjonowania otwartej nauki oraz przedstawienie nowego projektu pt.: „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”, którego jednym z celów strategicznych jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego jak najszerszemu gronu użytkowników w formie otwartych serwisów internetowych. Uczestnicy wykładów będą mieli okazję dowiedzieć się między innymi  o sposobach udostępniania publikacji w internecie  na wolnych licencjach, zaletach i wadach otwartego dostępu, systemach udostępniania treści w otwartym dostępie oraz o budowie nowego systemu repozytoryjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykłady poprowadzi mgr Leszek Szafrański. Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, Kraków. Dodatkowo w ramach wydarzenia planowana jest sesja posterowa promująca otwarty dostęp w nauce. Więcej na stronie UJ.

11. Biblioteka Główna Politechniki WarszawskiejBiblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej, Biblioteka Politechniki Lubelskiej zorganizują akcje plakatowe.

12. Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  22.10.2018 organizuje  seminarium „Otwarty UMED”. Szczegółowe informacje na stronie: http://cib.umed.lodz.pl/seminarium-otwarty-umed/. 

13. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku organizuje: 22-28.10.2018 warsztaty „Zaprojektuj swoją otwartość” skierowane do pracowników naukowych. Spotkania poprowadzą Redaktorki Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB oraz akcję plakatową na Uniwersytecie w Białymstoku. 16.11.2018 Sesję referatów poświęcona otwartej nauce i jej promocji, która odbędzie się w ramach drugiego dnia Konferencji Jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

14. Platforma Otwartej Nauki organizuje seminarium „Jak się przygotować do rewolucji otwartego dostępu?” Na seminarium podjęte zostaną następujące tematy: w jaki sposób otwarty dostęp pomoże pracy naukowej, jakie są założenia europejskiego Planu S przyjętego m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz jak skutecznie posługiwać się narzędziami prawnymi. Spotkanie odbędzie się 23.10.2018, o godz. 10.30 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (sala 139). Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/435569713513597/.

15. W dniu 23 października 2018 w godzinach 11:00-13:30 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego będzie organizowany OPEN ACCESS INFO DAY, który ma na celu przybliżenie zagadnień otwartego dostępu społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania odbędą się wykłady i prezentacje ekspertów: Jakuba Szprota, członka zespołu Platformy Otwartej, dr Katarzyny Świerk, kierownik Biura Nauki, Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych, oraz Magdaleny Hamerskiej, kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii BUG. Na zakończeniu prezentacji będzie możliwość zadawania pytań. Szczegółowe informacje oraz program znajdują się na stronie uczelni.

16. Biblioteka Politechniki Poznańskiej – w ramach Tygodnia Otwartej Nauki 2018 –  zaprasza na warsztaty: 1. Szkolenie z narzędzia SciVal (licencjonowane narzędzie oceny osiągnięć naukowych dostarczane przez firmę Elsevier) 22 października 2018 (poniedziałek), godz. 13.00-15.00, sala 116 (Biblioteka, I. piętro). Szkolenie obejmuje m.in. kwestie zwiększenia widoczności autora i  instytucji; porównywanie instytucji badawczych; pozyskiwanie współpracowników z podobnych obszarów badań czy zarządzanie wynikami  grup badawczych. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu ze szkolenia.  W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, a także uzyskania  pomocy w wykonaniu wyszukiwania. Szkolenie prowadzi Pani Katarzyna Kryszczuk (Elsevier). Rejestracja: https://goo.gl/forms/Tjz6VK7meEyI26UN2. 2. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – możliwości  publikowania w otwartym  dostępie (OA). 23 października 2018 (wtorek), godz. 11.00-12.00, sala 116 (Biblioteka, I. piętro).  Prezentacja poświęcona jest zagadnieniom OA i współpracy IEEE ze środowiskiem naukowym w tym zakresie; dodatkowo przedstawione zostaną modele i koszty związane z publikowaniem artykułów w OA. Szkolenie prowadzi Pani Anna Abramowska (EBSCO). Rejestracja: http://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05.

17. Biblioteka Politechniki Krakowskiej w ramach IX Tygodnia Otwartej Nauki organizuje: Spotkanie dla doktorantów PK pt. Podstawy Otwartej Nauki, 23 październik (wtorek), godz. 10:00; Wykład dla władz uczelni, wydziałów i jednostek pozawydziałowych pt. Otwarty dostęp do publikacji naukowych: istotne zagadnienia, 25 październik (czwartek), prelegent Pan Jakub Szprot; Kurs online na uczelnianej platformie e-learningowej pt. Nauka i publikacje w otwartym dostępie (dostępny od dn. 22 październik); Akcję plakatową na uczelni; Akcję propagowania informacji nt. otwartego dostępu na stronach www Biblioteki PK https://www.biblos.pk.edu.pl/nauka/otwarty-dostep-open-access/tydzien-otwartego-dostepu-2018; Akcję propagowania informacji nt. otwartego dostępu w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram; Przygotowanie strony www nt. instytucjonalnej polityki otwartości.  Dodatkowe informacje – zob. https://www.biblos.pk.edu.pl/nauka/otwarty-dostep-open-access.

18. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie organizuje w najbliższy poniedziałek 22.10 Dzień Otwartej Nauki. Pod linkiem znajduje się pełna informacja o tym wydarzeniu: https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/dna/popularyzacja_nauki/Strony/otwarty_dostep.aspx.

19. Biblioteka Politechniki Gdańskiej podejmie następujące działania: Pokaz filmu „Paywall: The Business of Scholarship”, promującego powszechny otwarty dostęp do publikacji naukowych (24.10.2018 r.), więcej informacji: https://tinyurl.com/ycugz7w8. Współorganizacja Dnia Otwartego projektu repozytorium Politechniki Gdańskiej #MOSTWiedzy (23.10.2018 r.), więcej informacji: https://tinyurl.com/y8wt2hmd. Zorganizowanie akcji plakatowej (22-28.10.2018 r.); Szeroko zakrojona akcja w mediach społecznościowych (FB, Twitter) i na stronie internetowej Biblioteki Politechniki Gdańskiej promująca ideę OA oraz ciekawe inicjatywy podejmowane na świecie (15-28.10.2018 r.), więcej informacji: https://tinyurl.com/ycugz7w8, https://tinyurl.com/ya849awz, https://tinyurl.com/y97whuq2. ; Upowszechnianie na Facebooku i Twitterze informacji o konkretnych zasobach OA związanych z poszczególnymi dyscyplinami (22-28.10.2018 r.); Udział w webinariach: „OpenAIRE and Foster series of webinars and tutorials”, (22-26.10.2018 r.), więcej informacji: https://tinyurl.com/openaccessweek-18.; Udział i promocja webinariów w mediach społecznościowych: Otwarte licencje Creative Commons na uczelni. Co warto wiedzieć?; Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy nauczycieli akademickich (23, 24.10.2018 r.), więcej informacji: https://koed.org.pl/pl/blog/2018/10/02/webinary-na-tydzien-otwartej-nauki/.

20. W najbliższy czwartek (25.10.2018) w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące otwartych licencji oraz publikowania w modelu Open Access – zapraszamy do uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: bibl@aps.edu.pl. Szkolenie skierowane jest do warszawskich naukowców i bibliotekarzy, a organizowane  w ramach grantu MNiSW przyznanemu Koalicji Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszeniu EBIB na organizację Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce https://uwolnijnauke.pl/tydzien-otwartej-nauki-juz-wkrotce-dolacz-do-nas/. Pod adresem https://goo.gl/forms/uZ2vtZ8iwyo4ZU1h1 znajduje się krótka anonimowa ankieta  pozwalająca poznać potrzeby szkoleniowe uczestników, o wypełnienie której, w imieniu prowadzącej szkolenie, bardzo prosimy.

21. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizuje spotkania promujące naukę: 23.10 o godz. 10.00 – poświęcone bazie SCOPUS (poprowadzi je dr Witold Zieliński, Elsevier), a o godz. 12.00 – poświęcone narzędziu SciVal (poprowadzi je p. Dawid Surmik, Elsevier). 24.10 o godz. 10.00 w bibliotece odbędą się warsztaty dotyczące publikowania prac naukowych w otwartym dostępie, poprowadzi je p. Agnieszka Goszczńska. Biblioteka organizuje także akcję plakatową i informacyjną na uczelni.

22. Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje 25 października (czwartek), sala 116 Biblioteki Uniwersyteckiej, godz. 11:30- 13:00 wydarzenie: Otwarta nauka – otwarte seminarium przygotowane przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. W ciągu półtorej godziny w krótkiej i przystępnej formie zostaną zaprezentowane takie zagadnienia jak: otwarte zasoby naukowe w sieci (wyszukiwanie); „drapieżne wydawnictwa” (publikowanie); licencje Creative Commons (prawo autorskie).  Wstęp wolny! Dodatkowo w trakcie całego tygodnia na Facebooku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM udostępniane będą informacje na temat Ruchu Open Access i wartościach jakie propaguje oraz rozesłany zostanie do wszystkich posiadaczy konta w poczcie UWM Poradnik Otwartej Nauki – kompendium praktycznej wiedzy i źródeł.

23. Biblioteka Naukowa Księży Jezuitów z Akademii Ignatianum w Krakowie oplakatowała Uczelnię i Bibliotekę; zaplanowano także: promocję i udział w webinariach: „OpenAIRE and Foster series of webinars and tutorials” oraz webinariach Koalicji Otwartej Edukacji,  publikowanie informacji na temat otwartego dostępu na stronie internetowej Biblioteki oraz na profilu FB Biblioteki, a na listopad przewidziano wykład dr Anety Drabek podejmujący temat czasopism drapieżnych w kontekście open access. Wszystkie akcje są skierowane do pracowników naukowych, doktorantów i wszystkich zainteresowany.

24. Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej w ramach IX Tygodnia  Otwartej Nauki zaprezentuje w dniach 25 i 26  października 2018 r. w  godz. 9:00-15:00: otwarte zasoby wiedzy dla szkolnictwa wyższego w  Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej; klipy filmowe z  udziałem naukowców, dotyczące wolnego dostępu do wiedzy; filmy animowane promujące ideę Open Access; materiały  promocyjno-informacyjne dla uczestników; konkurs z nagrodą  niespodzianką.