Wrzucasz swoje teksty na Academia.edu lub Research Gate? Znajdujesz tam publikacje, które przydają Ci się do Twojej pracy naukowej? Przeczytaj, do czego użytkownicy tych serwisów są zobowiązani. Kiedy możesz udostępnić innym swoją pracę, a co możesz robić z cudzymi?     Wśród wielu serwisów społecznościowych dla naukowców kilka z nich cieszy się szczególną popularnością. Niektóre pełnią przede wszystkim funkcje repozytoryjne, czyli takie, w których umieszczamy teksty lub...