Wrzucasz swoje teksty na Academia.edu lub Research Gate? Znajdujesz tam publikacje, które przydają Ci się do Twojej pracy naukowej? Przeczytaj, do czego użytkownicy tych serwisów są zobowiązani. Kiedy możesz udostępnić innym swoją pracę, a co możesz robić z cudzymi?

 

academia.edu_copyright

 

Wśród wielu serwisów społecznościowych dla naukowców kilka z nich cieszy się szczególną popularnością. Niektóre pełnią przede wszystkim funkcje repozytoryjne, czyli takie, w których umieszczamy teksty lub prezentacje o badaniach, które prowadzimy. Część serwisów rozbudowuje również funkcje społecznościowe – zbieranie się w grupy tematyczne, nawiązywanie kontaktów z naukowcami z naszej dziedziny czy “śledzenie” tematów lub osób, które publikują coś dla nas interesującego.

 

Academia.edu

 

Amerykański serwis z około siedmioma milionami użytkowników należy do największych na świecie w swojej naukowej kategorii. Academia.edu jest skierowana do naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Badacze umieszczają tam dane bibliograficzne swoich tekstów lub gotowe do ściągnięcia pliki.

 

Research Gate

 

Ten serwis różni się od Academia.edu przede wszystkim swoją popularną funkcjonalnością zadawania pytania autorowi pracy z prośbą o udostępnienie swojej pracy. Użytkownicy znajdują bibliografię i czasem abstrakt tekstu, który uznają za ważny dla nich. Wtedy proszą jego autora lub autorkę o udostępnienie.

Udostępnianie publikacji

 

Regulaminy obu serwisów zawierają informację o tym, że to osoby udostępniające teksty są odpowiedzialne za to, by znalazły się tam one zgodnie z prawem. Oznacza to, że autor lub autorka może zamieszczać:

  1. opublikowane artykuły/rozdziały za zgodą wydawcy lub
  2. bez zgody wydawcy, jeżeli nie przeniósł/przeniosła na wydawcę autorskich praw majątkowych i nie ograniczył/ograniczyła swoich praw poprzez podpisanie licencji wyłącznej,
  3. raporty z badań (o ile posiada autorskie prawa majątkowe),
  4. surowe dane (o ile ich publikację nie zastrzegają określone umowy/ustalenia, np. ustalenia pomiędzy uczelnią a dostawcą oddczynników do eksperymentu; kwestia wrażliwości danych)

 

O tych zasadach możesz przeczytać również na stronie Academia.edu – pyt. Do I own my work or article? Do I have the right to post my work or article on Academia.edu? oraz Research Gate – Article 3: Storage of information.

 

Korzystanie z publikacji

 

Zawsze możesz skorzystać z danych, które znajdują się w omawianych serwisach (lub Internecie w ogóle) w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Obejrzyj krótką animację, która w prosty sposób wyjaśnia ten termin:

 

Gdy tekst lub inne dane są opisane np. jedną z licencji Creative Commons oznacza to, że możesz je wykorzystać w szerszym zakresie. Oglądając animację szybko dowiesz się, na czym one polegają:

 

 

Gdy zapomnisz, co oznacza dana licencja, wejdź na stronę Creative Commons Polska.

CC_plakat_licencje

wejdź TUTAJ, by zobaczyć plakat w większym rozmiarze

Opracowane na podstawie prezentacji multimedialnych Ewy Rozkosz: “Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców” oraz “Jak promować własne badania w Internecie?” udostępnionych na licencji CC BY-SA.

Masz wątpliwości związane z praktycznym wykorzystaniem Open Access lub pomysł na to, jakie informacje mogą zostać uznane przez innych za ważne? Chcemy, by blog uwolnijnauke.pl był miejscem, w którym znajdziesz praktyczną stronę OA. Napisz, co sprawia Ci trudność w zrozumieniu i/lub wdrażaniu OA w swojej pracy: emajdecka@centrumcyfrowe.pl