Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. „Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej” autorstwa Przemysława Żukiewicza i Radosława Fellnera. To publikacja podejmująca temat wpływu zmian technologicznych, społecznych i instytucjonalnych na pracę naukową i dydaktyczną polskich politologów. W monografii autorzy odpowiadają na pytania o to: jakie nowatorskie kierunki studiów i specjalności oferują obecnie polskie ośrodki politologiczne; jak wygląda w praktyce zmodyfikowany tryb postępowań awansowych w dyscyplinie nauk o polityce;...