Trzy serwisy powstałe w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych są już dostępne dla użytkowników. Repozytorium Danych Społecznych (RDS) oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) mają charakter dziedzinowy, natomiast nowa wersja prowadzonego w ramach Platformy Otwartej Nauki Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia. Z repozytoriów korzystać mogą wszyscy polscy badacze, niezależnie od afiliacji instytucjonalnej.

Informacja ze stron Platformy Otwartej Nauki ICM UW.