We wrześniu 2020 roku Uniwersytet Warszawski przystąpił do OpenAIRE, organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy oraz instytucje w udostępnianiu wyników badań. Projekty OpenAIRE na UW oraz w całym kraju prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, jeden z głównych partnerów technicznych projektu. Działająca w ICM UW Platforma Otwartej Nauki zaangażowana jest ponadto w prowadzenie Krajowego Biura Otwartego Dostępu OpenAIRE, które wspiera polskich badaczy w otwartym udostępnianiu wyników badań poprzez działania informacyjne i szkoleniowe.


Informacja ze stron Platformy Otwartej Nauki ICM UW.