Zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT opracował oprogramowanie, które pełni rolę repozytorium oraz zapewnia funkcjonalność wspomagającą pracę władz uczelni i pracowników naukowych. W oparciu o to oprogramowanie wdrożono Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Zawiera ona informacje o prowadzonych przez Politechnikę pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań finansowanych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich oraz o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia.

System pracuje produkcyjnie na Politechnice Warszawskiej od 2012 roku. System był rozwijany i wdrażany iteracyjnie, dzięki czemu od samego początku był konfrontowany z użytkownikami, co zaskutowało wypracowaniem wysokiej ergonomii pracy. Wdrożenie systemu wymagało też wypracowania nowych wewnętrznych regulacji. System wpłynął na pracę m.in. bibliotekarzy, personelu naukowego, dyrekcji instytutów, pracowników biur projektów i wielu innych. Obecnie korzysta z niego około 200 redaktorów. System jest równiez wizytówką Uczelni w zakresie zgromadzonego dorobku. Autorzy rozwiązania zostali uhonorowani Nagrodą Rektora za wdrożenie systemu na Uczelni.

Zainteresowanie innych instytucji sprawiło iż wypracowne zostało uniwersalne oprogramowanie OMEGA-PSIR, które skupia w sobie funkcjonalności systemów klasy Institutional Repository (IR) oraz klasy Current Research Information System (CRIS). Oprogramowanie to udostępniane jest bezpłatnie wraz z kodem źródłowym. Obecnie licencję na oprogramowanie podpisało już ponad 10 jednostek naukowych w Polsce. System cechuje wysoka elastyczność, co umozliwa łatwe dopasowanie do specyficznych potrzeb wdrażającej jednostki. Niektóre ze zrealizowanych przez nas wdrożeń wymagały dostarczenia specyficznych nowych funkcjonalności, na co zawsze jesteśmy gotowi.

Dzięki powstaniu klubu użytkowników systemu, którzy dotują i realnie wpływają na jego rozwój, system cały czas jest utrzymywany i intensywnie rozwijany. Szczególną troską otaczana jest zgodnośc z aktualnymi krajowymi normami prawnymi oraz standartami międzynarodowymi. System integruje się z wieloma systemami i wspiera rozliczne standardy. Należą do nich m.in. POL-on, WoS, CrossRef, OAI-PMH, Bibtex i wiele innych. Bieżącym wyzwaniem jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej współpracę systemów wdrożonych w różnych jednostkach umożliwającą wymianę danych, wspólne prowadzenie baz i kompleksową analitykę.