Medycy z przyjemnością informują, że funkcjonują już platformy instytucjonalne Polskiej Platformy Medycznej.


Polska Platforma Medyczna (PPM) ma na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego naukowców PUM w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.

Platforma zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium. Wszystkie pełne teksty są zgodne ze standardami WCAG.

Platformy instytucjonalne dostępne są pod adresami: https://ppm.umed.wroc.pl/; https://ppm.umb.edu.pl; https://ppm.gumed.edu.pl/; https://ppm.sum.edu.pl/; https://ppm.umlub.pl/; https://ppm.pum.edu.pl/; https://ppm.wum.edu.pl/;https://ppm.imp.lodz.pl/

Rozwiązania technologiczne oparte są o polskie rozwiązanie z Politechniki Warszawskiej OMEGA-PSIR.