Zainicjowany jesienią 2018 r. Plan S nabiera konkretnych kształtów. Jego celem jest wprowadzenie otwartego dostępu do publikacji naukowych powstałych w ramach badań finansowanych ze środków instytucji zrzeszonych w cOAlition S. W 2019 r. koalicja opublikowała ostateczną wersję wytycznych wdrażania planu, opracowała program działania, powołała ambasadorów, a także zyskała nowych członków, m.in. Światową Organizację Zdrowia. Aktualnie prowadzone są konsultacje dotyczące umów transformacyjnych, które mają służyć przejściu od modelu subskrypcyjnego do modelu otwartego dostępu. Rozwój Planu S śledziliśmy w serwisie Otwarta Nauka.