W tym tygodniu Koalicja Zrównoważonego Rozwoju dla Usług Otwartej Nauki (SCOSS), której członkiem jest SPARC Europe, rozpoczęła drugi cykl finansowania, który ma przynieść korzyści trzem kluczowym dostawcom usług infrastruktury otwartej nauki:
the Directory of Open Access Books (DOAB), Open Access Publishing in European Networks (OAPEN), the Public Knowledge Project (PKP) oraz OpenCitations.

Zwracamy się do instytucji naukowych, fundatorów o wsparcie, szczególnie członków SPARC EUROPE, ale nie tylko także tych, którzy korzystają z tych serwisów z prośbą o przyłączenie się do globalnego wysiłku, który ma wspomóc zabezpieczyć działanie tych usług. Chodzi o serwisy wyszukiwawcze, platformy otwartej nauki ale i rozwój oprogramowania open source.

Więcej informacji na stronie SCOSS: www.scoss.org.