Europa będzie implementowała nową dyrektywę unijną dotyczącą prawa autorskiego. Instytucje GLAM powinni śledzić lub brać udział w debacie przynajmniej na swoim rodzimym podwórku, by przygotować korzystne dla ich instytucji zapisy. Jedną z możliwości jest korzystanie z prac grupy działającej przy organizacji bibliotekarskiej LIBER. Niedługo ukaże się przewodnik dla bibliotekarzy, jakie aspekty prawa powinny być przez nich dokładnie analizowane.