W zeszłym tygodniu po 3 latach intensywnej pracy podczas CI Sector Commission of the General Conference, przedstawicie krajów należących do UNESCO jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem Rekomendacji dotyczących Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Rekomednacje są kluczowym mechanizmem pozwalającym osiągnąć wysoką jakość edukacji czyli 4 cel zrównoważonego rozwoju. Jakoś edukacji wg SDG4 ma na celu poprawę jakości życia i dostępu do włączające edukacji. Dzięki temu społeczeństwa zostaną wyposażone w narzędzia konieczne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań największych problemów świata.

Oparte o OER Action Plan, nad krórym prace rozpoczęto w Lubljanie w 2017 roku oraz Paryskiej Deklaracji OER z 2012, przyjęte w listopadzie Rekomendacje UNESCO mają 5 głownych celów:

  1. Budowanie zdolności interesariuszy do otwierania dostępu, korzystania, dostosowywania i redystrybucji otwartych zasobów.
  2. Opracowywanie polityk wspierających tworzenie i redystrybucje zasobów
  3. Wspieranie tworzenia otwartych zasobów o włączającym charakterze.
  4. Wspieranie tworzenia modeli zrównoważonego rozwoju dla OZE.
  5. Ułatwienie współpracy międzynarodowej.

Pełny tekst (jeszcze w wersji roboczej) Rekomendacji UNESCO znajduje się na stronie Draft Recommendation on Open Educational Resources.

Cytat za KOED