Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 72, s. 144). Szczegóły wydarzenia poniżej.

Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC).

Trzy główne zadania projektu obejmują: 

  • przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury OPERAS na “europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI  – Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych; 
  • poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne usługi (m.in. przekształcenie bazy DOAB w celu dalszego ułatwienia wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy organizacja katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, wypracowanych w ramach projektów HIRMEOS i TRIPLE);
  • działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. opracowanie długofalowej strategii rozwoju, organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych przez instytucje partnerskie).

Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach którego opracowane zostaną takie zagadnienia komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych jak innowacyjne modele biznesowe dla wydawców, otwarte dane badawcze, “biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań.

Inauguracja projektu będzie miała miejsce 1 października 2019 w IBL PAN (Nowy Świat 72, s. 144), 13:00-15:00.

Uwagi wstępne wygłosi prof. Emanuel Kulczycki (UAM/Komitet Ewaluacji Nauki/ ENRESSH). Następnie kierownik projektu, Pierre Mounier (CNRS), zaprezentuje główne cele i zadania OPERAS, w tym plany rozwoju infrastruktury na poziomie europejskim w ścisłej współpracy z partnerami narodowymi (lista członków konsorcjum poniżej).

Szczególnie zapraszamy osoby i instytucje działające na rzecz otwartej nauki w Polsce, w tym przedstawicieli wydawców naukowych, repozytoriów i redakcji czasopism.

Prosimy o mejlowe potwierdzenie przybycia na adres: marta.blaszczynska@ibl.waw.pl

Konsorcjum realizującym projekt OPERAS-P składa się z 16 partnerów z 11 państw europejskich:

Kierownikiem projektu jest Pierre Mounier, Wicedyrektor OpenEdition, koordynator infrastruktury OPERAS. Zespołem IBL PAN kieruje Maciej Maryl. Więcej informacji: https://operas.hypotheses.org/
Z wyrazami szacunku,Marta Błaszczyńska

Marta Błaszczyńskaspecjalistka ds. otwartej naukiCentrum Humanistyki Cyfrowej IBL PANhttp://chc.ibl.waw.pl/
Open Science OfficerDigital Humanities Centre Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
http://chc.ibl.waw.pl/en/