W Polsce po raz pierwszy grantobiorcy mogą się spotkać z nowymi wymogami przy pisaniu wniosków na badania naukowe. Wiele instytucji zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej powinno przygotować do wniosku plan zarządzania danymi badawczymi a także, jeżeli to możliwe upowszechnić je w internecie. Wytyczne w tej sprawie podaje polskie Narodowe Centrum Nauki.

Podaję strony, gdzie można znaleźć gotowe plany opracowane przez The Digital Curation Centre http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples.