ICM UW realizuje obecnie trzy projekty finansowane w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które dotyczą otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych. W ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” zostaną stworzone i uruchomione trzy repozytoria: repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz dwa repozytoria dziedzinowe, przeznaczone dla danych społecznych i danych krystalograficznych. Celem projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie publikacji naukowych, zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania udostępnianych artykułów i książek pod względem technicznym i prawnym oraz poprawa technicznej jakości udostępnianych publikacji.

ICM UW bierze również udział w realizacji projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”, którego liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Celem projektu jest rozbudowa bazy AGRO.