Powiększa się zasięg Planu S, przyjętego przez instytucje finansujące badania naukowe dążące do tego, aby od 2020 roku wprowadzić otwarty dostęp do wyników badań. W marcu plan przyjęła działająca w Jordanii Wysoka Rada ds. Nauki i Techniki, stając się pierwszym koalicjantem z Bliskiego Wschodu, a wcześniej – w lutym – zambijska Narodowa Rada Nauki i Techniki jako pierwsza organizacja afrykańska. Plan S zainicjowany został jesienią ubiegłego roku przez tzw. cOAlition S, czyli koalicję europejskich agencji finansujących badania naukowe, do której należy również polskie Narodowe Centrum Nauki.

Grupa 11 założycieli szybko zyskała nowych koalicjantów, w tym jedne z największych fundacji finansujących badania naukowe: Wellcome Trust oraz Bill & Melinda Gates Foundation. Aktualnie trwają prace nad nową wersją wytycznych w zakresie wdrażania Planu S, uwzględniającą opinie zebrane w czasie publicznych konsultacji.

Informacja z newslettera Platformy Otwartej Nauki