Komisja Europejska wdraża licencje Creative Commons dla własnych publikacji. Po kilku latach od decyzji, aby wszystkie swoje materiały i publikacje wydawać do swobodnego, również komercyjnego użytku, Komisja zdecydowała się wreszcie użyć do tego standardowych licencji. Decyzję podjętą po przeprowadzeniu badań: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115947/kjna29685enn_1.pdf, które mogą przydać się osobom promującym i szkolącym w zakresie prawa autorskiego i licencji np. naukowców. Nowe materiały będą publikowane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/commission-makes-it-even-easier-citizens-reuse-all-information-it-publishes-online.