Mimo wielu działań podejmowanych przez różnego rodzaju instytucje nie udało się wprowadzić zmian w projekcie dyrektywy i doprowadzić do usunięcia kontrowersyjnego art.13. Więcej informacji podsumowujących znajduje się na stronie Centrum Cyfrowego oraz w kolejnym artykule „Nowe prawo autorskie w Unii Europejskiej – stracona szansa…”