Biblioteka Politechniki Krakowskiej serdecznie zaprasza na konferencję naukową pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dra hab. inż. Jana Kaziora: Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych, która odbędzie się w Krakowie, 26 marca 2019 r.

Celem konferencji jest przegląd zagadnień związanych z zachowaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wskazanie działań, które pozwolą zwiększyć powszechny i otwarty dostęp do publikacji naukowych będących jego częścią.

Konferencja ma na celu przedstawienie doświadczeń zdobytych przez biblioteki i instytucje naukowe podczas realizacji projektów związanych z otwartym udostępnianiem zasobów cyfrowych, koncentrując się w szczególności na digitalizacji zasobów nauki i kultury, a także sposobach ich opracowania i udostępniania w otwartej przestrzeni informacyjnej.

Jest to również konferencja podsumowująca realizowany przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt Europejskie Dziedzictwo Techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym (EDT).