W tym roku w Warszawie od 15 do 17 maja odbędzie się coroczne spotkanie konsorcjum europejskiego DARIAH, którego członkiem jest także Polska.  Spotkanie będzie miało formę konferencji na której omawiane będą dane gromadzone przez europejską humanistykę. Więcej informacji na stronie konferencji: https://dariah-ae-2019.sciencesconf.org/.