Biblioteka Cyfrowa Maxa Plancka, od lat aktywnie wspierająca otwarte modele komunikacji naukowej, zaprasza na Open Science Days organizowane 5 i 6 lutego 2019 roku w Berlinie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie wykorzystywane w badaniach naukowych oprogramowanie, które powinno być brane pod uwagę w dyskusjach na temat otwartej nauki.

Potrzeba przemyślenia roli, jaką odgrywa ono w nauce wynika m.in. z tego, że jego użytkownikami jest znaczna część badaczy, a na wyzwania związane z odpowiednim wykorzystaniem oprogramowania odpowiadać muszą także koordynatorzy badań oraz jednostki naukowe. W związku z tym organizatorzy Open Science Days proponują podjęcie tematów dotyczących m.in. standardów, platform, procesów oraz kanałów komunikacji, odpowiednich środków na naukę obsługi oprogramowania badawczego, standardów dokumentacji korzystania z oprogramowania czy warunków korzystania z programów komercyjnych.

Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania własnych idei i inicjatyw, a także dyskusji na temat proponowanych rozwiązań. Oprócz wystąpień związanych z tematem przewodnim podczas dwudniowego wydarzenia będzie także czas na debaty dotyczące innych obszarów otwartej nauki. Program dostępny jest na stronie Open Science Days.

Informacja z portalu CEON: https://otwartanauka.pl/wydarzenia/1169-open-science-days.