Organizacja SPARC Europe opublikowała raport ze swojej rocznej działalności. Raport dotyczy lobbingu w Komisji Europejskiej na rzecz dobrych rozwiązań w prawie autorskim, kampanii społecznych, szczegółów wsparcia dla inicjatyw Plan S i Coalition S czy Open Education. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.