W Internecie obserwujemy powstawanie nowych platform otwartej nauki. ScienceOpen https://www.scienceopen.com/ jest platformą powstałą w roku 2013 a redagowaną przez aktywistów z całego świata, ludzi pracujących dla różnych instytucji naukowych. Platforma nie tylko daje narzędzia wyszukiwawcze dla ponad 44 mln zasobów nauki, 500 tysięcy czasopism, 5000 wydawców i ale także porady czy usługi dla poszczególnych grup zainteresowań, np. dla naukowców. MyScienceOpen jest nowym profilem dla naukowców, który sumuje ich naukową aktywność.