Na świecie mamy setki różnorodnych imprez związanych z ruchem otwartej nauki, np.:

Więcej na stronie: http://about.scienceopen.com/meet-the-scienceopen-team/