Powstała światowa sieć współpracy, która chce wesprzeć stabilne i bardzo ważne dla nas wszystkich serwisy open access takie jak DOAJ czy SHERPA/ROMEO.  Nazywa się The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) – skupia już 22 podmioty instytucjonalne w tym uniwersytety i biblioteki akademickie z Ameryki Północnej i Europy. Biblioteka Uniwersytetu Alberta była pierwsza z USA a Uniwersytet w Gandawie stał się pierwszym fundatorem z Europy. Wiele konsorcjów z całego świata przygląda się SCOSS. Ostatnio 20 uniwersytetów z Australii zobowiązało się do finansowania jednej z usług OA przez 3 lata. Zapowiada się interesująco, wszyscy powinniśmy się przyjrzeć tej inicjatywie i poprzeć ją, bo także wykorzystujemy wiele darmowych usług w Polsce.