SPARC EUROPE opublikowała aktualizację raportu o danych badawczych. warto do niego zajrzeć.  Obejmuje państwa Unii europejskiej i

Islandię, Norwegię a także Szwajcarię.  Z raportu wynika, że 11 z 28 państw członkowskich UE stosuje krajowe strategie dotyczące danych badawczych.
Większość tych polityk stosują instytucje grantodawcze, polityki na ogół obowiązywały od 2009 przy czym w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost aktywności instytucji w tym zakresie.