W październiku 2015 r. MNiSW opublikowało dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Stanowi on ważny punkt odniesienia w podejmowaniu wielu decyzji w polskich instytucjach naukowych, a także w pracach ministerialnego Zespołu ds. Otwartego Dostępu. Wraz z publikacją MNiSW określiło okres 24 miesięcy od daty publikacji dokumentu jako okres przejściowy, w którym to czasie zobowiązało się do zapewnienia koordynacji działań operacyjnych. Po tym okresie miały zostać przyjęte rozwiązania docelowe, zapewniające koordynację działań operacyjnych na szczeblu krajowym.

W dokumencie MNiSW zobowiązało się do utworzenia “repozytorium sierocego” dla naukowców, których instytucje nie zapewniają repozytorium instytucjonalnego – albo rozwój w tym celu istniejącej infrastruktury; przedstawienia zaleceńdotyczących wymagań technicznych dla repozytoriów instytucjonalnych; rozważenia zaproponowania jednostkom naukowym wykorzystania wspólnych rozwiązań informatycznych z zachowaniem samodzielnego zarządzania repozytoriami przez te jednostki; przeanalizowania sytuacji w zakresie przechowywania i udostępniania danych badawczych oraz przeprowadzenia konsultacji z kluczowymi interesariuszami.

W związku z upływem dwóch lat od ogłoszenie dokumentu i zakończeniem okresu przejściowego skierowaliśmy do MNiSW list z prośbą o podsumowanie i przedstawienie decyzji na przyszłość. W liście zawarliśmy następujące pytania:

  1. Jakie są efekty analizy wyników wdrażania otwartego dostępu w okresie przejściowym, który właśnie się skończył?
  2. Jaką formę przyjmą docelowe rozwiązania pozwalające na koordynację działań operacyjnych na szczeblu krajowym?
  3. Jak brzmią propozycje mierników stopnia realizacji kluczowych celów w zakresie zapewnienia otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez beneficjentów NCN i NCBR?
  4. Kiedy zostanie przedstawione podsumowanie dotychczasowych prac, osiągnięć i napotkanych problemów?

Pełna treść listu do pobrania w PDF