Dr Anna Wałek, znalazła się w gronie nowo powołanych członków SPARC Europe Board of Directors. Ta międzynarodowa organizacja non-profit lobbuje na rzecz wszystkich obszarów Otwartej Nauki, takich jak Open Access i Open Research Data. Współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy, kształtującymi politykę otwartego dostępu. Rada SPARC Europe odpowiada za strategiczne zarządzanie organizacją. W gronie dziewięcioosobowej Rady zasiadają osoby o szczególnym wkładzie w rozwój inicjatyw związanych z Otwartą Nauką w Europie. [więcej].