Międzynarodowa organizacja SPARC propagująca od lat otwartość w nauce ogłosiła temat dla Tygodnia Otwartej Nauki w roku 2017 (Open Access Week). Tegoroczny temat jest zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie konkretne korzyści można zrealizować poprzez udostępnienie otwartych zasobów naukowych. “Otwórz, aby …” (Open in order to…) – jest to prośba, aby nie mówić o otwartości ogólnie a skoncentrować się na otwartości w jednej dyscyplinie, co nam ona daje w określonej instytucji lub w określonym kontekście, czym jest dla pojedynczych osób, a następnie chodzi o to, by podjąć działania mające na celu osiągnięcie konkretnych korzyści.

“Otwórz swoje zasoby, aby zwiększyć widoczność w sieci”; “Otwórz swoje zasoby, aby dać innym szansę na dostęp do nich”; “Otwórz swoje zasoby, aby znaleźć współpracowników w swojej branży”; itp.

TERMIN TYGODNIA: 23-29.10.17

KOED jak co roku będzie koordynowała informację o wydarzeniach polskich. Planowane imprezy mogą mieć bardzo różnorodny charakter od akcji plakatowych, przez seminaria do gier miejskich. Wszystko zależy od tego, jak będziemy chcieli promować otwartą naukę. Poprzednie edycje dostępne są na naszych stronach.

http://api.ning.com/files/nVKQoCuI46xg8yF6-R7PnoAEi2FU5W6JOsMYu6KYMrrZur83n1jgyRJH-wFKXwkcGcGJtt-6KxE-d52MDk8qQpeZQa0A5e7F/OAWeek2017WebsiteBannerWhite_04.png