W dniach 4-7 kwietnia 2017 odbył się w Barcelonie kolejny – dziewiąty już – zjazd plenarny Research Data Alliance (RDA). Głównym celem działań RDA jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. W zjazdach plenarnych, odbywających się co pół roku, mogą uczestniczyć wszyscy członkowie RDA. Kluczowym aspektem działalności RDA są grupy robocze i grupy zainteresowań (working groups, interest groups), w ramach których członkowie organizacji pracują wspólnie nad rozwiązaniami konkretnych problemów związanych z udostępnianiem danych badawczych. W czasie zjazdów plenarnych członkowie grup spotykają się i mają okazję toczyć dyskusje na żywo. W Barcelonie odbyło się kilkadziesiąt spotkań różnych grup RDA.

Więcej na stronie CEON ICM UW.