5 grudnia 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała projekt Polityki Otwartego Dostępu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Otwarty Mandat będzie miał zastosowanie dla zasobów naukowych IMP od stycznia 2017 roku.

Wypracowany w Instytucie dokument jest zgodny z Kierunkami rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych,  rekomendowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zalecenia dla polskich jednostek naukowych dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych są odpowiedzią na Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie dostępu do informacji naukowej.  Pełen tekst dokumentu Polityki Otwartego Dostępu IMP