W dn. 23-24 marca 2017 r. odbędzie się się druga z kolei Międzynarodowa Konferencja Toruńska „Wizualizacja informacji w Humanistyce”, organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Celem wydarzenia jest poszerzenie świadomości o znaczeniu naukowego przekazu w formie graficznej wśród polskich humanistów, a także zintegrowanie społeczności akademickiej w zakresie wymiany doświadczeń o sztuce wizualizacji.

W konferencji wezmą udział światowi specjaliści w zakresie wizualizacji informacji i danych:

 • Dr Raphael Ball dyrektor Bibliothek at Swiss Federal Institute of Technology in Zurich,
 • Dr Suzana Pasanec Preprotić Department of Bookbinding and Packaging at the Faculty of Graphic Arts, University of Zagreb,
 • Dr Almila Akdag Istanbul Şehir Üniversitesi, Universiteit van Amsterdam, New Media Department,
 • Prof. Yurij Holovatch Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv.

Drugiego dnia przewidziane są warsztaty wizualizacyjne, które wprowadzą uczestników w metody pracy nad wizualizacją, pokażą czym jest ta metoda i do czego można ją wykorzystać.

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą wziąć czynny udział w konferencji do zgłaszania krótkich wystąpień 15 lub 7 minutowych w jęz. pol. lub ang. Zakres zagadnień przewidziany w ramach konferencji:

 • naukometria wizualna
 • mapowanie wiedzy
 • historia wizualna i historiografia
 • socjometria
 • projektowanie wizualne
 • psychologia widzenia (kognitywne aspekty)
 • obrazy cyfrowe w humanistyce
 • sztuka wizualizacji.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.inibi.umk.pl/wizualizacja. Pytania na temat konferencji można także kierować do dr Veslavy Osińskiej z UMK: wieo@umk.pl.