Od 24 do 30 października 2016 będą trwały obchody Open Access Week, międzynarodowego wydarzania znanego w Polsce pod nazwą Tydzień Otwartej Nauki. W tych dniach na całym świecie odbywają się wydarzenia promujące otwarty dostęp do treści naukowych (Open Access), organizowane przez instytucje akademickie, biblioteki, ale także przez naukowców czy studentów. Koalicja Otwartej Nauki, która jest koordynatorem polskich obchodów zachęca do organizacji i zgłaszania wydarzeń, które wspierają rozwój otwartego dostępu.

Hasłem przewodnim tegorocznej, 9 już edycji jest „Open in Action”. Intencją organizacji SPARC, inicjatora wydarzenia jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty. Ma to docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować równych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Tydzień Otwartej Nauki w Polsce

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która w tym roku koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce zachęca wszystkie instytucje w Polsce, nie tylko naukowe, do przyłączenia się do obchodów i zgłoszenia organizowanych wydarzeń. Mogą to być seminaria, wykłady, sesje posterowe, premiery wydawnictw promujących otwarty dostęp, ale także inicjatywy realizowane w internecie takie jak wywiady, nagrania, webinaria, konkursy. Forma wydarzenia jest dowolna, jedynym warunkiem jest edukowanie na temat otwartego dostępu.  Przykłady można znaleźć na stronie oficjalnej Tygodnia Otwartej Nauki, gdzie zgłaszane są działania z całego świata inspirujące innych do podejmowania nowych.

Zgłoś wydarzenie

Wydarzenia można zgłaszać przez formularz. Wszystkie napływające zgłoszenia wspierające ideę otwartości będą publikowane w serwisie Uwolnij Naukę.

Materiały graficzne OA  i promocyjne zostały opracowane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego i są dostępne na ich stronach:  https://uwolnijnauke.pl/open-acces-w-polsce/materialy-promocyjne-oaw-2016/.

***

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. W KOED działa bardzo wiele instytucji naukowych i organizacji, zaangażowanych we wspieranie otwartego dostępu, takich jak: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego I Komputerowego (ICM) UW, Akademia Górniczo-Hutnicza, Collegium Artium, Obywatele Nauki, Fundacja SocLab, Centrum Cyfrowe, Fundacja KLIO, a ich przedstawiciele tworzą w ramach KOED grupę roboczą działającą na rzecz otwartości w nauce.

Open Access Week to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata zaangażowane w budowanie otwartej nauki wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu.