Uruchomienie pod koniec 2015 roku rządowej platformy e-podręczników było ważnym kamieniem milowym w rozwoju otwartej edukacji w Polsce. Zakończył się pięcioletni cykl, w którym aktywnie uczestniczyliśmy – to dobry moment, by określić dalsze kroki, nową strategię działania. Robimy to w raporcie Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju. Przedstawiamy w nim diagnozę dotychczasowego rozwoju OZE w Polsce – uwzględniając wymiar ekonomiczny, infrastrukturalny, prawny. Prezentujemy też rekomendacje, będące wynikiem konsultacji i warsztatów prowadzonych przez nas w 2015 roku.