Trwają konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie oceny i modernizacji ram prawnych egzekwowania praw własności intelektualnej, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie niezbędne są zmiany w dyrektywie IPRED. Konsultacje te dotyczą takich tematów jak: rola podmiotów prywatnych w egzekwowanie praw własności intelektualnej on-line, blokowanie stron internetowych czy ściganie osób udostępniających pliki – dlatego uważamy, że ich wynik może wpłynąć na kształt regulacji internetu. Zachęcamy zarówno organizacje, jak i indywidualnych obywateli do zabrania głosu w konsultacjach. EDRi przygotowało narzędzie, które pomoże w uzupełnieniu formularza, jak i zrozumieniu pytań, czasami bardzo zawiłych. Komisja czeka na odpowiedzi do 15 kwietnia.