SPARC Europe, by promować idę otwartej nauki, wybrało spośród naukowców mistrzów Open Access. Nazwiska i wywiady z wyróżnionymi osobami można przejrzeć na stronie: Europe’s Open Access Champions.