W ostatnich dniach Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), w którym zrzeszone jest 40 polskich uczelni,  a także KRASP przyjęło „Plan działań dotyczący wprowadzenia otwartego dostępu”, w którym wytycza kierunki zmian i priorytety w tym zakresie.
Załączam komunikat EUA, oraz krótką informację z serwisu Otwarta Nauka, gdzie jest link do całości dokumentu. Więcej na stronie: http://otwartanauka.pl/blog/1076-europejskie-stowarzyszenie-uniwersytetow-o-otwartym-dostepie.