Do Biblioteki Otwartej Nauki dołączyło Międzynarodowe Centrum Kultury. To pierwsza instytucja (wydawca), która zdecydowała się na udostępnienie jednocześnie kilku publikacji w otwartym dostępie.

Dodatkowo wszystkie publikacje zostały udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych Samych Warunkach, co pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnienie i przedstawianie utworów pod warunkiem oznaczenia autora i zachowania tej samej licencji przy wykonaniu utworów zależnych.

 

Clipboard01

 

Lista udostępnionych publikacji:

  1. „The First Heritage Forum of Central Europe”, Jacek Purchla (red. nauk.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2012.
  2. „Protecting and Safeguarding Cultural Heritage”, Jacek Purchla (red. nauk.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2011.
  3. „Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii”, Jacek Purchla (red. nauk.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2011.
  4. „Dziedzictwo kresów – nasze wspólne dziedzictwo”, Jacek Purchla (red. nauk.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2006.
  5. „Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej”, Monika A. Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla (red.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2008.
  6. „Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej”, Jacek Purchla (red. nauk.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2005.
  7. „50/20 Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury”, koncepcja i opieka merytoryczna Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2011.

Publikacje są dostępne pod adresem: http://bon.edu.pl/katalog/autor/mck/