Nowe narzędzia i metody prowadzenia badań pojawiające się w humanistyce i naukach o sztuce powodują, że coraz ważniejsze staje się zarządzanie powstającymi w tych obszarach danymi badawczymi. Dlatego tworzone w ICM UW Otwarte Centrum Danych i ich Analiz (OCEAN) ma służyć nie tylko naukom ścisłym, ale również humanistyce i naukom o sztuce.

14 grudnia 2015 odbędzie się organizowane przez ICM UW międzynarodowe seminarium “Research data in the humanities”. Przy udziale ekspertów z europejskich instytucji naukowych zostaną na nim omówione zarówno ogólne zagadnienia dotyczące danych badawczych w humanistyce i naukach o sztuce, jak i konkretne problemy z zakresu infrastruktury i zarządzania danymi. Seminarium jest skierowane do wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem, analizowaniem, wykorzystaniem i udostępnianiem danych w tych obszarach.

Doświadczeniami związanymi z danymi w humanistyce podzieli się z uczestnikami seminarium Jan Brase, szef działu badań i rozwoju w SUB Göttingen, który otworzy seminarium wystąpieniem „Czwarty paradygmat. Nauka oparta na danych – czego humanistyka może się nauczyć, a czego powinna unikać”. O usługach i infrastrukturze informatycznej dla humanistyki w Holandii opowie Peter Doorn, szef Data Archiving and Networked Services. Związki humanistyki cyfrowej i nauki o danych we Włoszech przedstawi Emiliano Degl’Innocenti z Fondazione Ezio Franceschini. Najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem danymi badawczymi w humanistyce i naukach o sztuce omówi Martin Donnelly z brytyjskiego Digital Curation Center. Na koniec Maciej Remiszewski z ICM zarysuje obszary współpracy i zaangażowania OCEAN-u w projekty badawcze z obszaru humanistyki i nauk o sztuce.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie ICM.

Humanistyka przechodzi w ostatnich latach dynamiczne przemiany, związane z szeroką dostępnością nowoczesnej infrastruktury informatycznej i rozwojem cyfrowych narzędzi badawczych. Analiza danych w humanistyce i naukach o sztuce staje się coraz istotniejsza, co z jednej strony otwiera nowe perspektywy badacze, z drugiej zaś stawia humanistów przed nowymi wyzwaniami. Wyrazem świadomości tych wyzwań są m.in. szeroko zakrojone prace nad rozwojem cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki w Europie, prowadzone w ramach DARIAH ERIC, w pracach którego bierze udział obecnie 17 krajów. Polska stała się członkiem DARIAH-ERIC 6 listopada tego roku.

Ulotka_Konferencja_RD_2015-1