Swedish Research Council (SRC) otrzymał  rządowe zadanie opracowania krajowego przewodnika wdrożenia otwartego dostępu do informacji naukowej. Przygotował go w formie raportu, który zawiera propozycje działań, podział obowiązków, propozycję koordynacji prac odpowiednich organów i wykaz spraw problematycznych. Raport dostępny jest na stronie SRC.