Zbliża się tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW). Tegoroczna, 8 już edycja (w Polsce 6) obchodzona będzie na całym świecie w dniach 19-25 października. W tym roku OAW zachęca do współpracy w nauce, co organizatorzy wyrazili w temacie przewodnim obchodów „Otwartość dla  współpracy” (Open for Collaboration). Można już zgłaszać polskie wydarzenia do koordynatora KOED.

Idea otwartości bardzo ściśle łączy się ze wszystkimi formami współpracy, jakie mogą wpłynąć na wzrost potencjału nauki. Tegoroczny temat ma zaakcentować, że otwarty dostęp do treści naukowych tworzy nowe drogi do współpracy, między naukowcami, którzy udostępniają wyniki swoich badań, a wszystkimi potencjalnymi współpracownikami w nauce, biznesie czy organizacjach pozarządowych. Otwierając zasoby nauki trzeba rozmawiać i współpracować nie tylko z naukowcami, wydawcami, ale i decydentami, instytucjami finansującymi, studentami, a także z przedsiębiorcami, ponieważ dla każdej z tych grup otwartość nauki oraz dostęp do wiedzy naukowej są ważne i mogą zmienić środowisko ich pracy. Bez współpracy nie byłoby otwartości i odwrotnie.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Tydzień Otwartej Nauki w Polsce

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która w tym roku koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce oraz Stowarzyszenie EBIB po raz kolejny zachęcają wszystkie instytucje naukowe w Polsce, nie tylko naukowe, do organizowania wydarzeń promujących jak najszerszą otwartość w nauce. Mogą to być wydarzenia, stacjonarne lub zdalne, wykłady, wywiady, nagrania, webinary, sesje posterowe, konkursy lub inne formy atrakcyjne dla wybranej grupy odbiorców. Przykłady można znaleźć na stronie oficjalnej Tygodnia Otwartej Nauki: http://www.openaccessweek.org/, gdzie zgłaszane są działania z całego świata inspirujące innych do podejmowania nowych.

Zgłoś wydarzenie

Można już nadsyłać do KOED informacje o zaplanowanych polskich wydarzeniach. Wszystkie zgłoszone inicjatywy będą promowane w tym serwisie informacyjnym oraz tłumaczone na język angielski i umieszczane na głównej stronie międzynarodowego tygodnia OAW. Informacje zostaną również opracowane przez KOED i przekazane do serwisów informacyjnych i mediów poświęconych sprawom nauki w Polsce.

Członkowie KOED przygotują także plakaty i ulotki promujące wydarzenie, które będzie można pobrać online i wykorzystać do promocji otwartości w swojej instytucji.

Kontakty: Bożena Bednarek-Michalska UMK bozena@umk.pl oraz Lidia Stępińska-Ustasiak, ICM UW – lstep@icm.edu.pl.

***

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. W KOED działa bardzo wiele instytucji naukowych i organizacji, zaangażowanych we wspieranie otwartego dostępu, takich jak: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego I Komputerowego (ICM) UW, Akademia Górniczo-Hutnicza, Collegium Artium, Obywatele Nauki, Fundacja SocLab, Centrum Cyfrowe, Fundacja KLIO, a ich przedstawiciele tworzą w ramach KOED grupę roboczą działającą na rzecz otwartości w nauce.

Open Access Week jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata zaangażowane w budowanie otwartej nauki wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu.