Na stronach UNESCO można znaleźć szczegółowe nowe opracowania na temat modeli open access. Organizacja ta mocno popiera budowanie otwartych zasobów nauki i edukacji, gdyż przyczyniają się one do wyrównywania szans wszystkich, którzy chcą skorzystać z wiedzy.