Dane statystyczne opracowane przez Heather Morrison za rok 2014, związane z ogromnym przyrostem zasobów otwartych (Dramatic Growth of Open Access: 30 indicators of growth beyond the ordinary, Wednesday, December 31, 2014), dostępne są na stronie: http://poeticeconomics.blogspot.ca/2014/12/2014-dramatic-growth-of-open-access-30.html. Warto przejrzeć.