indeks

 1. 13.10 – godz. 14-18. Fundacja Nauki OtwartejInstytut Biochemii i Biofizyki PAN organizują warsztaty dla naukowców chcących rozpocząć otwarty projekt nauki obywatelskiej oparty na zbieraniu danych przez wolontariuszy. Wykład nt. nauki obywatelskiej poprowadzi dr Puneet Kishor z USA. Więcej informacji: http://fno.org.pl/warsztaty-fno-i-ibb-pan/.
 2. 15.10. – o godz. 12:00 (sala 82) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w ramach Tygodnia Open Access Week, mgr Maria Lamberti zaprezentuje wykład pt. „Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce i na świecie”.
 3. 19.10 – o godz. 18.00 Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz dwie biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują webinarium dla naukowców o zasadach zgodnego z prawem wykorzystania otwartych zasobów sieci do pracy naukowej i dydaktycznej. Webinarium poprowadzi Bożena Bednarek-Michalska z UMK. Żeby skorzystać z seminarium 15 minut przed nim zaloguj się na stronie UMK jako gość i wejdź do wirtualnego pokoju.
 4. 19.10. – o godz. 12:00 (sala 82) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu,  w ramach Tygodnia Open Access Week, mgr Małgorzata Rychlik zaprezentuje wykład pt. „Koncepcja repozytorium instytucjonalnego jako okna na świat dla uczonego i instytucji – repozytorium AMUR: studium przypadku”.
 5. 19.10. o godz. 17.00. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH i Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii SGH organizują debatę na temat „Otwartość dla Współpracy”. Debatować będą nie tylko naukowcy, ale także goście z „otoczenia” nauki: studenci i przedstawiciele biznesu. Miejsce: budynek KES, ul. Wiśniowa 41 (bud. W), sala 49. Więcej informacji: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kolegium/wizerunek/Strony/debataOA2015.aspx.
 6. 20.10.  – o godz. 10  w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego obędzie się VI Seminarium Open Access oraz warsztaty z prawa autorskiego. Nawiązując do tegorocznego hasła „Otwartość dla współpracy” rozmawiać będziemy o repozytoriach otwartych danych naukowych, o projekcie „Bałucki słownik” oraz o otwartych platformach czasopism. Zachęcamy również do korzystania z materiałów promujących Tydzień Otwartej Nauki, przygotowanych przez Sekcję Promocji BUŁ.
 7. 20.10 – o godz. 12:00 w Pałacu Staszica w Warszawie Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN zainauguruje działalność nowego portalu BiuletynPolonistyczny.pl Podczas spotkania odbędzie się debata „Cyfrowe formy komunikacji naukowej a rozwój badań polonistycznych”.
 8. 20.10.2015 r. w godz. 10.00-15.00 w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej w ramach obchodów 8 światowej edycji Open Access Week odbędzie się akcja informacyjno-promocyjna pod tegorocznym hasłem „Open for Collaboration”. Będzie to okazja do uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu w nauce i korzyści z niego płynących.
 9. 20-21.10. – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej z Instytutem Informatyki Wydziału Elektroniki PW przygotowała „II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA PSIR”. W programie seminarium będą prezentowane wystąpienia promujące hasła otwartej nauki, oraz przybliżony zostanie  uczestnikom dokument omawiający  kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.
 10. 21.10. – o godz. 14:00 (sala 123) w Bibliotece Politechniki Poznańskiej  w ramach Tygodnia Open Access Week dr Emanuel Kulczycki zaprezentuje wykład pt. „Komunikacja naukowa. 
W stronę otwartości i współpracy”.
 11. 21.10. –  w godz. 9:00-11:00 w Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się szkolenie dla nauczycieli akademickich pt. „Otwarty Dostęp po publikacji naukowych”. Szkolenie ma na celu nabycie podstawowych umiejętności wymaganych do publikowania artykułów naukowych w otwarty sposób oraz korzystania z otwartych publikacji naukowych na potrzeby prowadzonej działalności naukowej. Szkolenie poprowadzi Karolina Grodecka z CeL AGH.
 12. 21.10. – o godz. 12:00 (sala 82) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu,  w ramach Tygodnia Open Access Week, mgr Emilia Karwasińska zaprezentuje wykład pt. „Czasopisma otwarte na świat – PRESSto uniwersytecka platforma elektronicznych czasopism naukowych”.
 13. 21.10 odbędzie się seminarium „Publikuj i nie zgiń. Jak publikować, aby być widocznym i wspierać swoją karierę” organizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Obywateli Nauki, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW i Platformę Otwartej Nauki.  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą na temat kierunków rozwoju komunikacji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem otwartego dostępu do treści naukowych (Open Access). Seminarium odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w sali 256, w godzinach 10.00–13.00.
 14. W trakcie trwania całego Tygodnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbywać się będzie kampania informacyjna dotycząca otwartej nauki. Bibliotekarze przebrani w koszulki i okulary z logo OA będą rozdawali studentom ulotki opracowane przez Centrum Cyfrowe. W korytarzach biblioteki nadawany będzie na ekranach film przygotowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Łodzi i wywiady z Platformy Otwartej Nauki ICM UW.
 15. 22.10 – godz. 11.00-12.45. Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, Biblioteka Uniwersytecka UMK oraz ruch społeczny Obywatele Nauki organizują seminarium szkoleniowe dla doktorantów i studentów pt. Internet – zniewala czy wyzwala? Wykorzystywanie nowoczesnych technologii do (świadomego) budowania kariery naukowej. Szkolenie poprowadzą Bożena Bednarek-Michalska i Dominik Piotrowski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w czwartek w godz. od 11.00 do 12.45 w sali Rady Wydziału.
 16. 22.10. – Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej zaprasza pracowników naukowych, bibliotekarzy i doktorantów na prezentację „Otwartość i współpraca w modelach Open Access”. Program spotkania: W stronę otwartości – Open Access w Polsce i na świecie; Modele publikowania; Czasopisma i wydawnictwa Open Access; Open Access i Horizon 2020;  Jak dzielić się swoimi wynikami badań. Miejsce: Sala Mulitimedialna Biblioteki Głównej/Gmach Główny. Data: 22. 10. 2015 (czwartek) godz. 12:00. Spotkanie poprowadzi mgr Magdalena Szuflita / Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej.
 17. 22.10. – Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przygotowała wykład i dyskusję, które poprowadzi prof. Stanisław Czachorowski pt. „Misja uniwersytetu w regionie – otwarta nauka czy komercjalizacja” (miejsce: Biblioteka Uniwersytecka UWM: sala 116, godz: 11:00, czwartek).
  Poza tym spotkaniem planuje się wystawienie symbolicznej bramy do otwartej nauki (z pomarańczowych balonów) i akcję informacyjno-ulotkową, którą będą realizować pracownicy przy wejściu do Biblioteki przez cały tydzień od 19 do 23 października.
 18. 22.10. – Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza nauczycieli i nauczycielki akademickie do udziału w bezpłatnym webinarze na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w kontekście specyfiki ich pracy. Celem spotkania jest zdobycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystania istniejących otwartych zasobów przydatnych dla nauczanego przedmiotu.Webinarium poprowadzi Karolina Grodecka w Krakowa, AGH.  Zapisy na stronie KOED.
 19. 22 października Biblioteka Pedagogicznego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. organizuje warsztaty dla młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Gorzowie Wlkp., będą one poświęcone m.in.  wykorzystywaniu i tworzeniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych.Dodatkowo korzystając z przygotowanych przez KOED materiałów oraz  innych odnalezionych w sieci przeprowadzi akcję informacyjną (plakaty, FB,ulotki, krótkie „pogadanki”) wśród odwiedzających użytkowników.
 20. 22.10.2015 (czwartek), godz. 10.00-12.00, sala 1109. Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej zaprasza na spotkanie  „Otwieranie nauki – co może się wydarzyć, kiedy publikacje i dane naukowe będą dostępne dla wszystkich„. Spotkanie poprowadzą:Michał Starczewski i Lidia Stępińska-Ustasiak z Centrum Otwartej Nauki ICM UW.
 21. 23-25.10 studenci I roku studiów niestacjonarnych  Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku podczas zajęć laboratoryjnych, poprzedzonych prezentacją „Otwartość w nauce, prawo autorskie, licencje CC”, zapoznają się z otwartymi zasobami Internetu oraz z zasadami ich wykorzystania zgodnego z prawem. Ponadto podczas Tygodnia Otwartej Nauki  odbywać się będzie akcja promująca połączona z przekazaniem pracownikom Uczelni informacji dotyczących wolnych licencji w nauce.
 22. 23.10 – godz. 13.00 Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku we współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, w ramach Tygodnia Otwartej Nauki, organizują spotkania pt. „WEBINARIUM JAKO NARZĘDZIE OTWARTEJ NAUKI”. Zapraszamy na wykład połączony z równoległym webinarium pt. „Webinarium – dobre spotkanie online. Co to jest? Jak to się robi? Dla kogo?”: poznaj nowe narzędzie do nauki przez Internet; zacznij śmiało korzystać z wiedzy ekspertów, nie ruszając się ze swojego wygodnego fotela; zobacz na żywo jak wygląda spotkanie online „od kuchni” i spotkaj się z ludźmi z całej PolskiSpotkanie poprowadzi Dorota Kostowska . Wykład odbędzie się w sali nr 2005 Instytutu Biologii w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. K. Ciołkowskiego 1 J. Osoby zainteresowane Webinarium mogą rejestrować się na stronie: https://dorotakostowska.clickwebinar.com/webinarium-o-webinarium-tydzien-otwartej-nauki-2015/register?_ga=1.130370184.648924077.1439452098. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://bg.uwb.edu.pl/download/OAW-2015.pdf.
 23. Centrum Cyfrowe: Projekt Polska opublikuje poradnik „Jak poprowadzić szkolenie z Open Access. Narzędziownik„, który będzie dostępny online na wolnych licencjach do wykorzystania dla wszystkich bez ograniczeń. Publikacja ta jest efektem działań, które Centrum prowadzi w ramach europejskiego projektu FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research, https://www.fosteropenscience.eu/).
 24. MNiSW upowszechniło na swoich stronach informację o zbudowaniu strategii rozwoju otwartego dostępu do zasobów nauki, za kilka dni ukaże się oficjalny dokument. Projekt dokumentu o otwartym dostępie ministerstwo przyjęło we wrześniu. Powstał on przy wsparciu Zespołu doradczego ds. otwartego dostępu do treści naukowych. W jego skład weszli eksperci z instytucji zainteresowanych tym zagadnieniem: bibliotek, uczelni, jednostek naukowych, redakcji czasopism naukowych i wydawnictw naukowych.
 25. Europejskiemu Centrum Solidarności z Gdańska z okazji Tygodnia Otwartej Nauki przygotowało wiele atrakcji dla swoich użytkowników – bezpłatne szkolenia indywidualne, podczas których nauczyć się będzie można skutecznie poszukiwać informacje i zarządzać tymi, które da się znaleźć w otwartych zasobach internetowych, prezentację projektów szkolnych i akademickich realizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz quiz z nagrodami. W bibliotece ECS czekać będzie półka z materiałami informacyjnymi o wolnych zasobach (wydawnictwa członków Koalicji Otwartej Edukacji), które będzie można zabrać ze sobą do domu. A do pomarańczowego pudełka idei zbierać będziemy od naszych Czytelników pomysły, propozycje i potrzeby związane z otwartymi zasobami naukowymi i edukacyjnymi.
 26. KOED przygotował nową zakładkę EDUKACJA dla tych, którzy szkolą innych w zakresie otwartej nauki i potrzebują materiałów szkoleniowych.
 27. Biblioteka Politechniki Krakowskiej organizuje dla użytkowników następujące imprezy: * Dni Otwarte Open Access dla studentów i pracowników: przyjdź i dowiedz się więcej (19-26.10.2015), * Konkurs z nagrodami poświęcony Open Access na Facebooku (21.10.2015), * Prelekcję nt. Open Access dla pracowników Politechniki Krakowskiej (27.10.2015), * Otwarty kurs online na uczelnianej platformie e-learningowej pt. „Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych w kontekście zagadnień związanych z otwartym dostępem do nauki Open Access”.
 28. Warmińsko-Mazurski Instytutu Hortiterapii i Stowarzyszenia Zielone Dzieci z Mrągowa przygotowało szereg imprez, które mają OTWIERAĆ drogi do współpracy, między naukowcami, którzy udostępniają wyniki swoich badań, a wszystkimi potencjalnymi współpracownikami. Są to imprezy: Społeczna archiwistyka i dygitalizacja 20.10; Mazury po mazursku – wieczornica 21.10 w Pieckach; Wizyta studyjna i 2 spotkania otwarte z ekspertami etno-kostiumologii 20-21.10.; Gadające dachówki – spotkanie z kulturą i przyrodą przez sztukę  21. 10 Mrągowo; Ogrody Zdrowia – Hortiterapii – 25 października skype dzień dla wszystkich e -otwarty w Instytucie Hortiterapii.
 29. Wikimedia Polska prowadzi akcję edytowania artykułów powiązanych z Open Access. Informacje o akcji na stronie Wikipedii.
 30. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizowała w dniach 22-23 października 20015 r. otwartą konferencję naukową pt. Herbaria i zielarstwo. Podczas obrad będą prezentowane zagadnienia ziół, które mogą zainteresować nie tylko przyrodników.  Konferencja jest dostępna dla wszystkich przez Internet.

 

Patronat nad Tygodniem Otwartej Nauki w Polsce objęło MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego