1. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizuje kilka wydarzeń z okazji OAW:
   • Biblioteka przeprowadzi wywiady filmowane z naukowcami UMK, którzy otworzyli swoje zasoby, by podzielili się swoją opinią na temat otwartości w nauce. Wywiady będą promowane w sieci i na UMK. Mają one zachęcić innych do podobnych działań.
   • Biblioteka przeprowadzi także, jak co roku, akcję plakatową na wydziałach uczelni.
   • Dnia 27 października (w piątek) o godz. 12.00 w sali nr. 8 (parter) odbędą się w bibliotece warsztaty dla prawników uczelnianych z zakresu stosowania licencji Creative Commons.  Poprowadzą je prawnik dr Krzysztof Siewicz oraz Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska.
   • Bibliotekarze BG UMK przygotują specjalne wydanie newslettera z okazji OAW, w którym pojawią się newsy o ciekawych inicjatywach otwartych, bazach danych, instytucjach itp. Newsletter będzie publikowany na stronach biblioteki i rozsyłany kanałami naukowymi na UMK oraz przez portale społecznościowe.
  2. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu organizuje wykład  zatytułowany „Akademicka Biblioteka Cyfrowa – biblioteka bez barier” a przeprowadzony przez mgr Henryka Lubawę z Pracowni Biblioteki Książki Mówionej UAM. Wykład odbędzie się w Bibliotece 24 października, godz. 10.00-11.30, na ul. F. Ratajczaka 38/40, w sali 82. Akademicka Biblioteka Cyfrowa – to biblioteka cyfrowa dla studentów niepełnosprawnych – platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach – Internetowe centrum materiałów dydaktycznych. Od 2011 roku, udostępniamy materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych studentów UAM, tworzymy bibliotekę bez barier.
  3. Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW organizuje warsztaty zatytułowane „Konstrukcja umów prawnoautorskich”, poprowadzi je prawnik Michał Starczewski z ICM UW. Warsztaty odbywać się będą przy ul. Banacha 2C, budynek CeNT-1 (II piętro) 02-097 Warszawa.  Warsztaty mają na celu przedstawienie najważniejszych problemów, jakie mogą powstać przy zawieraniu umów prawnoautorskich, których przedmiotem są publikacje naukowe. Każdy badacz w celu publikacji swojej pracy zawiera umowę z wydawcą, nawet jeśli nie ma ona formy pisemnej. To od niej zależy, jakie prawa pozostaną przy autorze, a jakie zostaną przekazane. Jakie elementy są konieczne, by umowa była ważna, a jakie służą zabezpieczeniu interesu stron umowy? Jakie są skutki poszczególnych postanowień umownych? Więcej na stronie: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/umowy/.
  4. Politechnika Gdańska organizuje konferencję zatytułowaną : „Pomorska Konferencja Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego”. Konferencja odbywa się 23.10- 24.10 na Politechnice. Szczegółowe informacje na stronie: https://pg.edu.pl/pkos/program. Konferencja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z Open Access, a zarazem promocję platformy MOST Wiedzy, zarówno wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, jak też w środowiskach naukowych, bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi gości z zagranicy – na forum międzynarodowym.

  5. Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej zaprasza 25 października 2017 r. na seminarium „Otwarta nauka – otwarta APS” organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki 2017. Na seminarium przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Kępski, przybliży zalecenia oraz rekomendacje ministerialnej polityki otwartego dostępu, a Bożena Bednarek-Michalska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podzieli się doświadczeniami z wdrażania otwartości w dostępie do publikacji naukowych na UMK oraz przedstawi wynikające z tego korzyści dla naukowców i uczelni. Seminarium odbędzie się dnia 25 października 2017 r. w godz. 13.00-15.30 w sali 1073 (budynek A, parter).
  6. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi:
   • opracowała materiały promocyjne na ogólnopolskie obchody tygodnia. Każda instytucja może je sobie pobrać ze stron portalu „Uwolnij Naukę” i wykorzystać wg uznania.
   • Zaprasza także na 8. Seminarium Open Access organizowane w ramach Tygodnia Otwartej Nauki. Seminarium odbędzie się w formie warsztatów (liczba miejsc ograniczona), podczas których uczestnicy zapoznają się między innymi: z masowym przeszukiwaniem repozytoriów OA z wykorzystaniem języka R, dowiedzą się po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę oraz jak śledzić i uporządkować swój dorobek naukowy, wykorzystując otwarte bazy danych. Warsztaty odbędą się w następujących dniach: 24.10., 25.10., 26.10. i 27.10.2017 r. Program i rejestracja na warsztaty dostępne na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/ .
  7. Muzeum Etnograficzne w Warszawie  organizuje 25 października (w środę):
   • Imprezę – o godz. 12.00-14.30 w sali kameralnej – zatytułowaną: Spotkanie z Wikipedią: Jak edytować Wikipedię w stylu OpenGLAM?  Będą to warsztaty z żywymi wikipedystami: edytowanie haseł w Wikipedii i tworzenie np. prezentacji/artykułów z użyciem zasobów w Commons, które zostały udostępnione w ramach realizowanych przez nas projektów („Rok obrzędowy z Wikipedią”, „Etnografia Karpat”). Przewiduje się konkursy z nagrodami!
   • W godzinach od 11:00- do 14:00 – bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy stałe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
   • Od 15.00 do 16.00 – oprowadzenie po Bibliotece, Czytelni, Magazynie Archiwaliów i Magazynie Negatywów. To okazja, by zobaczyć fizyczne obiekty, które są zdigitalizowane lub w trakcie procesu digitalizacji oraz te, które zostały udostępnione w sieci (np. kolekcja fotografii W. Migacza, P. Gana i M. Cholewy). Następnie zapraszamy na spotkanie w Czytelni, podczas którego opowiemy o tych niezwykłych kolekcjach, pokażemy prezentację i przeprowadzimy warsztaty na bazie wspomnianych zasobów.
  8. W związku z Tygodniem Open Access Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie organizuje 24.10.2017r.  spotkanie z Piotrem Kępskim (MNiSW) poświęcone Otwartemu Dostępowi w Nauce. Będzie ono okazją do zapoznania się z zaleceniami Ministerstwa w zakresie udostępniania prac naukowych oraz zagadnieniem instytucjonalnej polityki otwartości. Po spotkaniu przeznaczono czas na pytania, wymianę opinii oraz dyskusję. Dla uczestników przygotowano także materiały informacyjne nt. otwartego dostępu. Więcej informacji: http://bg.up.lublin.pl/biblioteka/?rid=12448. 
  9. Biblioteka Akademii Ignatianum w Krakowie zaprasza Pracowników naukowych i Doktorantów AIK na:
    • seminarium „Otwarta nauka w pigułce”, które poprowadzą: dr Marta Hoffman-Sommer, Michał Starczewski (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW). Seminarium odbędzie się we wtorek, 17 października 2017 r., o godz. 10:00, w Auli Wielkiej.
    • wykład „Otwartość, aby… nas czytali, czyli co nam daje Open Access” dr Anety Drabek (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego). Wykład odbędzie się we wtorek, 24 października 2017 r., o godz. 10:30, s. 412.

   Oplakatowano też Bibliotekę i uczelnię.  Szczegóły: http://www.ignatianum.edu.pl/baza-wiedzy/open-access-week-2017.

  10. Instytut Chemii Fizycznej PAN, 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 44/52 organizuje Seminarium pt. Otwarty dostęp – o czym warto wiedzieć... Członkowie zespołu Platformy Otwartej Nauki (ICM UW) zapoznają pracowników Instytutu z aktualną problematyką otwartego dostępu w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawnych. Następnie kierownik biblioteki IChF PAN przedstawi możliwości Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN) jako otwartego repozytorium.
  11. Uniwersytet Gdański organizuje spotkanie, które ma na celu przybliżenie zagadnień otwartego dostępu społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawione zostaną zarówno plany, jak i dotychczasowe działania UG na rzecz wdrażania zasad otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań (założenia instytucjonalnej polityki otwartego dostępu oraz zasady otwartego dostępu w projektach badawczych finansowanych ze środków UE). Uczestnicy wysłuchają również wykładu prawnika Krzysztofa Siewicza na temat prawa autorskiego, podczas którego dowiedzą jak udostępniać swoje prace naukowe w sposób otwarty z poszanowaniem prawa autorskiego. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie uczelni.
  12. Biblioteka Politechniki Poznańskiej także organizuje spotkanie, na którym będzie zachęcać pracowników do publikowania w otwartym dostępie i mówić o wsparciu biblioteki w tym zakresie: jak pomóc w kwestiach finansowania; znalezieniu odpowiedniego miejsca dla publikacji itp. W ramach spotkania omówione zostanie także dokonywanie wyboru odpowiedniego czasopisma; kwestie kosztów wydania artykułu wraz z istniejącymi możliwościami ich obniżenia; otwarte i bezpłatne publikowanie danych badawczych oraz perspektywa otwartej nauki na bazie spotkań organizacji CESAER.
  13. Podczas zajęć laboratoryjnych prowadzanych przez mgr inż. Ewę Białek w Tygodniu Otwartej Nauki, studenci I roku kierunków Zarządzanie i Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Pomorskiej w Słupsku zapoznają się z elementami prawa autorskiego, licencjami Creative Commons. Poznają miejsca w sieci www oferujące otwarte zasoby oraz narzędzia wspomagające ich wyszukiwanie. Nauczą się, w jaki sposób wykorzystywać otwarte zasoby w swoich działaniach, jak prawidłowo je oznaczać. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na dokończenie zdania „Otwórz aby…”, które jest tematem przewodnim Tygodnia Otwartej Nauki w 2017 roku. Opis zajęć dostępny na stronie uczelni.
  14. W ramach Tygodnia Otwartej Nauki Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN organizuje 23.10.2017 r. wykład dla pracowników i doktorantów Instytutu pt. „Realizacja założeń otwartości w nauce”. Wykład zaprezentuje pani dr Jolanta Przyłuska z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.
  15. W ramach Tygodnia Otwartej Nauki 2017 (Open Access Week 2017) dr Natalia Pamuła-Cieślak (IINiB) poprowadzi warsztaty pt. Czasopismo otwarte – dobre praktyki publikacyjne w świetle wytycznych Directory of Open Access Journal. Warsztaty są przeznaczone dla członków redakcji i wydawców czasopism ukazujących się w modelu otwartym, szczególnie takich, które w najbliższym czasie będą składać swoje ankiety aplikacyjne do tego katalogu. Warsztaty odbędą się 23 października 2017 r. w sali nr AB 1.11 Collegium Humanisticum w godz. 15.00 – 16.30. Chętnych do dołączenia do grupy warsztatowej organizatorka prosi o kontakt mailowy (napa@umk.pl). Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
  16. Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonian Library of the Jagiellonian University) organizuje wykłady, które mają na celu przybliżenie idei otwartego dostępu. Uczestnicy wykładów będą mieli okazję dowiedzieć się między innymi o polskich bazach open access, ich przydatności dla użytkowników polskich i zagranicznych, o repozytoriach i bibliotekach cyfrowych, a także o realizacji otwartego dostępu w Polsce. Tematy wystąpień: Open access a… sprawa polska  (dr Sebastian Grudzień) i Otwarty dostęp w polskich repozytoriach i bibliotekach cyfrowych (mgr Leszek Szafrański). Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, Kraków. Dodatkowo w ramach wydarzenia planowana jest sesja posterowa promująca otwarty dostęp w nauce. Więcej na stronie UJ.
  17. Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej w dniach 25-27.10.2017 organizuje trzydniowe warsztaty skierowane do pracowników, doktorantów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych. Celem warsztatów jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z wyszukiwaniem tekstów i publikacji naukowych oraz informacji niezbędnych do zaspokojenia potrzeb naukowych. Program pierwszego dnia obejmuje warsztaty z przeszukiwania polskich baz danych, repozytoriów i bibliotek cyfrowych. Program drugiego dnia przewiduje przeszukiwanie zagranicznych serwisów, baz danych, repozytoriów i bibliotek cyfrowych. Tematem wiodącym trzeciego dnia jest „Wykorzystanie baz i narzędzi do oceny dorobku naukowego”.  Warsztaty prowadzone będą przez pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Szczegółowy program dostępny jest pod adresem: www.bg.pcz.pl.
  18. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowała:
   • wykład otwarty – 27 października, o godz. 9.30–11.00 w sali konferencyjnej biblioteki – zatytułowany: Narzędzia informacji patentowej oraz strategia prowadzenia badań stanu techniki w patentowych bazach danych, na którym zostaną  przekazana wiedza o informacji patentowej i jej źródłach.  Wykład i do tego warsztaty poprowadzi Agnieszka Podrazik, ekspertka w zakresie badania stanu techniki w patentowych bazach danych.
   • prezentację 26 października w Bibliotece  zatytułowaną „Wiedza dla wszystkich. Zasoby Open Access jako źródło informacji naukowej”.  Ma ona na celu promowanie wiedzy o idei, deklaracjach i inicjatywach OA oraz sposobach poszukiwania wartościowych otwartych zasobów naukowych. Prezentację przygotowały i poprowadzą Beata Mirkiewicz oraz Marta Czajkowska.  Kontakt w sprawie prezentacji z panią  B.Mirkiewicz@bu.uz.zgora.pl.
  19. Superbelfrzy i naukowcy z Olsztyna inaugurują projekt „Nowe coś czyli laboratorium w chmurach”. Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli. W ramach przedsięwzięcia będą transmitowane krótkie wykłady, eksperymenty, relacje i transmisje z tego, co dzieje się w laboratoriach UWM (głównie, a przynajmniej na początek, Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM) oraz to, co naukowcy robią w terenie. Pierwsza, inauguracyjna transmisja live (oraz nagrany krótki filmik), odbędzie się o godz. 9.30 we wtorek 24. października 2017 r., na Facebooku w grupie Uniwersytetu Młodego odkrywcy: https://www.facebook.com/groups/409709186039142/.  Szczegółowe informacje o kolejnych transmisjach oraz linkach do zarchiwizowanych nagrań znajdą się na stronie: http://uniwersytetmo.blogspot.com/p/nowe-cos.html. Do każdej transmisji dołączone zostanie zadanie do wykonania (wezwanie do działania, poznawczego działania lub prostej, praktycznej aktywności).
  20. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku we współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, w ramach Tygodnia Otwartej Nauki, organizują:
   • od 23 do 29 października – publikacja zdjęć  w mediach społecznościowych Biblioteki Uniwersyteckiej (Instagram, facebook), Uniwersytetu w Białymstoku (facebook) oraz Fundacji SocLab (facebook), na których przedstawiciele środowiska naukowego UwB prezentują wybrane hasła popierające otwieranie zasobów nauki.
   • 21 listopada odbędą się spotkania, na których zaproszeni prelegenci – Tomasz Lewandowski, Kamil Śliwowski oraz Edwin Bendyk – podzielą się swoją wiedzą na temat widoczności publikacji naukowych w Internecie.

Tydzień Otwartej Nauki w Polsce został objęty patronatem MNiSW.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego