Imprezy zgłoszone:

 1. 17-18.10 Centrum Cyfrowe i Koalicja Otwartej Edukacji przygotowują szkolenie dla trenerów Open Access. Efektem warsztatów będą scenariusze prowadzenia szkoleń.

 2. 21.10. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje V seminarium Open Access zapraszając do udziału w nim wszystkich zainteresowanych. Program seminarium.

 3. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu przygotuje na OAW plakaty na temat nowych zasad upowszechniania wiedzy w Horyzoncie 2020 i Erasmusie+ i roześle je do wszystkich uczelni w kraju oraz instytucji naukowych. Termin wysyłki planujemy na 26 października.

 4. 23.10. Łysomice/k. Torunia Wykład na Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uczelni Polskich zorganizowany przez UMK zatytułowany: Nowe modele komunikacyjne w nauce i ich rozwiązania prawne.  Wykładowca: Bożena Bednarek-Michalska.

 5. 23.10. W Bibliotece Uniwersyteckiej UAM ul. Ratajczaka 38/40, s. 82 o godz. 11 Johanna Kunh z Wydawnictwa BioMed Central przedstawi prezentację pt.: Open Access Publishing with BioMed Central.

 6. 23.10. W Bibliotece Uniwersyteckiej UAM ul. Ratajczaka 38/40, s. 82 o godz. 13 dr Emanuel Kulczycki przedstawi prezentację pt.: Utwór naukowy a prawo autorskie – czyli jak wykorzystać licencje Creative Commons do promowania własnych publikacji.

 7. ICM UW udostępniło na swojej Platformie Otwartej Nauki przekład książki profesora Petera Subera „Otwarty dostęp” – znanego na całym świecie działacza międzynarodowego Ruchu Open Access.

 8. Fundacja Nowoczesna Polska opracowała i upowszechniała „Krótki kurs własności intelektualnej” dla uczelni polskich, które chciałyby włączyć do oferty dydaktycznej zajęcia z prawa autorskiego.

 9. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku organizuje wykład pt. „Negocjacja umów wydawniczych” wygłosi  dr Krzysztof Siewicz. Spotkanie odbędzie się 24 października 2014 r. o godz. 13.00 w Audytorium im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (VI piętro).

 10. Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza na Dzień Otwartej Nauki, który odbędzie się 22 października 2014 r. w sali 007, w budynku D-21 (Bibliotech) przy Placu Grunwaldzkim 11, w godzinach 10-14.
 11. Biblioteka Jagiellońska zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzania budynku biblioteki, w tym niedostępnych dla czytelników miejsc. Będzie można m.in. obejrzeć magazyny, pracownię Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz dowiedzieć się, czym jest Open Access i jak BJ działa na jego rzecz. Szczegóły na stronie Biblioteki.
 12. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zorganizuje 21.10 o godz. 11.00 spotkanie z Johanną Kuhn z wydawnictwa BioMed Central, która wystąpi z prezentacją pt.: Open Access with BioMed Central & SpringerOpen – providing free access to research in Poland (sala 139).
 13. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie będzie przez cały tydzień (20–26.10) prowadziła szeroko zakrojoną kampanię ptomującą otwarty dostęp do nauki. Przy wejściu do Biblioteki będzie wyświetlana prezentacja promująca Open Access Week. Każdy wypożyczający książki otrzyma upominek promujący OA Week. Przy Informatorium oraz ośmiu stanowiskach informatorów dziedzinowych czytelnicy znajdą ciekawostki dotyczące ruchu Open Access, umieszczone na paskach papieru w pojemnikach z napisem: „Open Access – czy wiesz, że…?” Wszyscy pracownicy Wypożyczalni Miejscowej, Informatorium oraz informatorzy dziedzinowi będą promować OA Week nosząc przypinki z logo Open Access. Pamiątkową przypinkę otrzymają także czytelnicy, którzy pojawią się w BUW z pomarańczowym elementem ubioru (kolor OA). Przy stanowiskach informatorów dziedzinowych zostaną umieszczone listy „Top 5 czasopism OA” (z danej dziedziny). Na stronie internetowej BUW będzie dostępna notka informacyjna, promująca Open Access oraz odsyłająca do stron związanych z ruchem OA.
 14. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej organizuje w ramach obchodów Tygodnia Otwartej Nauki seminarium ”Otwarta Nauka”. W programie będą dwa wystąpienia dotyczące tematów związanych z unikaniem plagiatu i dozwolonym użytkiem w publikacjach naukowych oraz otwartymi surowymi danymi i wynikami badań. Swoje prezentacje będą mieć także przedstawiciele wydawców IEEE, oraz BioMed Central. Seminarium jest dedykowane całej społeczności akademickiej PW. Seminarium odbędzie się 20 października 2014 roku w Małej Auli w Gmachu Głównym PW.

 15. Na stronie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, stronie Bazy Wiedzy PW i w systemie zdalnej prezentacji informacji Biblioteki Głównej PW „BINFO” w tygodniu OA będą informacje propagujące idee otwartości. Przygotowane będą także ulotki informacyjne i plakaty, rozmieszczone w agendach Biblioteki i jej filii. Informację o organizacji obchodów Tygodnia OA na Politechnice zamieści się w aktualnościach na stronie głównej Politechniki Warszawskiej i w Biuletynie PW.

 16. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu będzie na ekranach multimedialnych UMK pokazywać w całym kampusie toruńskim filmowane przez ICM UW wywiady na temat open access zarówno z Ministrem Włodzisławem Duchem, jak i Stevanem Harnadem i Cameronem Neylonem, Wywiady przeprowadził w roku 2014 Maciej Chojnowski (CeON).
 17. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizuje na swoim Facebooku konkurs z nagrodami dla studentów na temat otwartych zasobów edukacyjnych.
 18. Działająca w ICM UW Platforma Otwartej Nauki przygotowała Pomocnik Prawny PON (http://pomocnik.pon.edu.pl) – interaktywne narzędzie, które pozwala uzyskać rekomendacje dotyczące prawnych aspektów wdrażania otwartego dostępu. Otwarty dostęp to brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych.
 19. W serwisie Otwarta Nauka publikujemy wywiad z prof. Nicholasem Canny, który odpowiada za kwestie związane z otwartością w Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych. http://otwartanauka.pl/analysis/rozmowy?id=957.
 20. Koło Naukowe Politologów  działające przy Instytucie Nauk Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica organizuje 24 października 2014 r. seminarium naukowe na temat open access , o godz. 14.00 w  Instytucie Nauk Społecznych przy ul. Hrubieszowskiej 24 w Zamościu. Koordynacja: dr Ewa Pogorzała.
 21. 22.10 – Biblioteka Politechniki Poznańskiej zaprasza na 2 wykłady: o godz. 13.00 Znaczenie informacji patentowej w prawie własności intelektualnej  mgr Agnieszki Nettem z Ośrodka Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej a o godz. 14.15 Centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej – koncepcja, metodologia, organizacja  dr. inż. Beaty Korzystki oraz mgr Krzysztofa Obera z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Wykłady będą się odbywały w budynku Biblioteki Technicznej PP, w sali 123. Rejestracja: http://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05.

O TYGODNIU OTWARTEJ NAUKI

Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW) – jest wydarzeniem globalnym. W tym roku przypada 8 edycja Tygodnia. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC. Zadaniem imprez organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji, który staje się powoli normą w świecie. Tegoroczny temat przewodni tygodnia brzmi: ,,Generation Open” i będzie trwał od 20 do 26 października. Temat ten nawiązuje do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w sieci.

Tydzień Otwartej Nauki to okazja dla wszystkich członków społeczności akademickiej Polski do podjęcia działań na rzecz współpracy ze studentami i włączenia ich w promocję otwartej nauki, uświadomienia im jak dużo mogą zrobić. Chodzi o to, żeby pokazywać młodym, że otwarcie zasobów leży w ich interesie i powinni o nie walczyć tam, gdzie jest to konieczne dla ich kształcenia i rozwoju. Idea otwartości jest bliska młodym, choć słabo przebija się do świadomości akademików i decydentów. Konsekwentne wspólne działania mogą zmienić ten stan rzeczy.

W tym roku warto wykorzystać fakt, że Komisja Europejska wyraźnie nakazuje w swoim programach takich jak Horyzont 2020 czy Erasmus+, by zasoby wytworzone w ramach grantów, za publiczne pieniądze, były powszechnie dostępne.

Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują czas TYGODNIA do pozyskiwania wsparcia dla idei otwartości oraz podejmowania trudnych debat o ekonomicznych, marketingowych, wizerunkowych korzyściach wynikających z zastosowania nowych modeli.

KOED oraz EBIB po raz kolejny zachęcają wszystkie instytucje w Polsce, nie tylko naukowe, do organizowania wydarzeń promujących otwarte modele i przesyłania nam o nich informacji.

Możecie zorganizować dowolną imprezę, stacjonarną, zdalną, mały wykład, wywiad, nagranie w radio, rozrzucanie ulotek, wlepek, sesje posterowe, plakatowe, wydarzenia artystyczne – cokolwiek uważacie za interesujące. Podpowiedzi i przykłady można znaleźć na stronie oficjalnej TYGODNIA: http://www.openaccessweek.org/. Materiały i wzory do promocji OA znajdują się w zakładce DOWNLOADS – są na wolnych licencjach, można je pobierać, przetwarzać i wykorzystywać do swoich celów bez ograniczeń.

Koordynatorem OAW w Polsce jest Koalicja Otwartej Edukacji, w której od niedawna działa bardzo wiele instytucji naukowych takich jak: PAN, UMK, UAM, UW, AGH, Collegium Artium, Obywatele Nauki, Fundacja SocLab, Centrum Cyfrowe, Fundacja KLIO, a ich przedstawiciele tworzą grupę ,,naukową”, która patronuje tegorocznemu TYGODNIOWI i doradza w zakresie promocji otwartej nauki w Polsce.

Bożena Bednarek-Michalska – działaczka EBIB, KOED, EIFL i SPARC – koordynuje prace TYGODNIA. Wspomagają ją inni przedstawiciele KOED: Karolina Grodecka, Małgorzata Rychlik.

Imprezy można zgłaszać na adres: bozena.michalska@ebib.pl oraz bozena@umk.pl. Informację o Państwa imprezach i wydarzeniach będziemy publikowali na tej stronie a także na stronach polskich organizacji KOED, EBIB, portalach naukowych (Platforma Otwartej Nauki,  i innych) oraz międzynarodowych takich jak SPARC czy EIFL, by pokazać, że Polsce także bliska jest idea otwartości w nauce.