Polskie repozytoria otwarte zawierają publikacje naukowe (książki, artykuły, preprinty i inne)
Repozytoria publikacji poszczególnych uczelni:
 1. ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 2. AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
 3. RUW – Uniwersytet Warszawski
 4. CEON – ogólnopolskie repozytorium naukowe ICM
 5. RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 6. SUW – Politechnika Krakowska
 7. IBB PAS – Polska Akademia Nauk, Warszawa
 8. ENY – Politechnika Wrocławska
 9. RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 10. PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 11. WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
 12. eRIKA – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 13. Repozytorium Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 14. RePolis – Politechnika Śląska
 15. RUB – Uniwersytet w Białymstoku
 16. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 17. Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej
 18. Lectorium – dziedzinowe repozytorium dla historyków
 19. Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
 20. Repozytorium Politechniki Poznańskiej
 21. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 22. Repozytorium Uniwersytetu Papieskiego
 23. RepoS – repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 24. Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego
 25. Cyrena – repozytorium Politechniki Łódzkiej
 26. RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 27. Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 28. WIR – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 29. Repozytorium cyfrowe UTP w Bydgoszczy
 30. Most Wiedzy Politechniki Gdańskiej
 31. BazTech – repozytorium artykułów naukowych z polskich czasopism technicznych
 32. Repozytorium AWF w Krakowie
 33. Cyfrowe Otwarte Repozytorium COR SGH
 34. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
 35. Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
 36. Repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu NLU
 37. Repozytorium Instytucjonalne KUL – reKUL
 38. Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ
 39. Repozytorium Politechniki Śląskiej
 40. Repozytorium Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie
 41. Baza Wiedzy Uniwersytetu Opolskiego
 42. Baza Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego
 43. Baza Wiedzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 44. Baza Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

UWAGA: Wiele repozytoriów jest widocznych w europejskiej wyszukiwarce naukowej BASE