Repozytoria danych badawczych polskich instytucji naukowych zawierają dane badawcze surowe i przetworzone z różnych dziedzin wiedzy
 1. Clarin-PL – repozytorium lingwistyczne, Politechnika Wrocławska
 2. RepOD – ogólnopolskie repozytorium danych badawczych prowadzone przez ICM UW.
 3. e-Science – Politechnika Wrocławska
 4. Azon – Uczelnie wrocławskie
 5. Narodowy Korpus Języka Polskiego – Uniwersytet Łódzki
 6. Archiwum Danych Społecznych, UW, PAN Warszawa
 7. Repozytorium Danych Społecznych
 8. Repozytorium Danych Krystalograficznych
 9. Polska Platforma Medyczna – agregator uczelni medycznych

UWAGA! Wiele uczelni polskich rozpoczęło budowę swoich repozytoriów danych badawczych, niektóre zakładają swoje kolekcje w repozytorium ogólnopolskim RepOD inne jeszcze tak, jak medycy tworzą konsorcja tematyczne.

Repozytoria danych przydatnych nauce z innych instytucji:
 1. Dane publiczne – repozytorium różnych danych administracji publicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa
 2. Otwarte zabytki – obywatelski katalog zabytków, Centrum Cyfrowe Warszawa
 3. Archiwum Historii Mówionej – Dom Spotkań z Historią, Ośrodek Karta, Warszawa
 4. Otwarty System Archiwizacji – archiwa społeczne, Ośrodek Karta, Warszawa