Na stronach Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego udostępniono bazę dzieł osieroconych https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-database. Ma ona gromadzić dane o dziełach, które po starannym poszukiwaniu otrzymają status dzieł osieroconych. Baza będzie nasycana danymi z wszystkich krajów UE. To ważny krok w kierunku rozwiązania problemów z ustalaniem praw do utworów na potrzeby digitalizacji.

Polska również szykuje się do regulacji prawnej dzieł osieroconych. Jest już dostępny projekt zmian do prawa autorskiego http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/projekt-zmiany-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych-zostal-skierowany-do-konsultacji-publicznych-671.php, który zawiera cały rozdział poświęcony dziełom osieroconym i warunkom ich upowszechniania.

Warto zapoznać się z bazą i jej oficjalnym komunikatem.