Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Otwartej Nauki, który Centrum Cyfrowe zainaugurowało już w piątek i sobotę warsztatami dla przyszłych szkoleniowców z tematyki Open Access. Grupa dziesięciu bibliotekarzy, naukowców oraz przedstawicieli organizacji przyznającej granty naukowe zebrała się, by wspólnie zastanowić się nad otwartością jako narzędziem, a nie celem działań w środowisku naukowym.

warsztaty

 

W trakcie warsztatów pracowaliśmy nad sformułowaniem korzyści płynących z otwartości dla studentów, doktorantów, naukowców oraz bibliotekarzy. Stworzyliśmy przykładowe scenariusze warsztatów skierowanych do tych grup. W najbliższym czasie zostaną one udostępnione na licencji Creative Commons.

 

Staraliśmy się odwrócić dotychczasowy sposób mówienia o otwartości i postawić się na miejscu odbiorców naszych przekazów. Warsztaty miały również pomóc w zdobyciu pewnych kompetencji trenerskich i przećwiczeniu sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas szkoleń. Chcieliśmy wyposażyć uczestników w pakiet praktycznych umiejętności, które od razu mogą wykorzystać w swojej pracy.

 

FOSTER_logo_final
Warsztaty odbywają się w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską w projekcie FOSTER. Każdy z uczestników naszego spotkania do końca maja 2015 roku sam przeprowadzi warsztaty lub szkolenia z zakresu Open Access. Centrum Cyfrowe wesprze ich w tych działaniach organizacyjnie i merytorycznie.